SALSA DANSSCHOOL

Salsa Abrazar © 2014

Alle rechten voorbehouden.

SALSA

DENDERMONDE

Los-Angeles Style Salsa

Bij de L.A-style (Los Angeles-style) salsa wordt meestal net iets andere muziek aangewend dan in de Cubaanse variant.

De muziek is typischer voor dit soort van salsa, sommigen vinden deze muziek veel mooier dan de liedjes waarop Cubaanse salsa wordt gedanst, anderen zullen de muziek dan weer minder "opzwepend" of te "zwaar" vinden.

 

Mensen dewelke reeds een tijdje in het circuit dansen zullen je meteen weten te vertellen of het muziek betreft om Cubaans op te dansen of het muziek betreft om L.A-style op te dansen, na een tijdje zal je zélf ondervinden dat bepaalde liedjes uitermate geschikt zijn om mooi en stijlvol op te bewegen en ook toelaten dat de dames hun aangeleerde "shines"  gaan demonstreren.

 

Van L.A-style salsa wordt gezegd dat het dé ideale salsavariant is om de dame te laten schitteren, de dame in het voetlicht te plaatsen.

De heren én dames dansen boven een denkbeeldige lijn en de heren verplaatsen de dames parallel van de ene zijde van de lijn naar de andere zijde.

 

Maw: Bij de L.A-style salsavariant staat de vrouw meer centraal dan bij het Cubaans salsadansen en is het ook de vrouw die door middel van"styling" en "shines" de aandacht naar zich toe trekt.

 

Het blijft een individuele voorkeur, de ene is helemaal weg van het Cubaans salsadansen, de andere kan zich meer vinden in het elegantere L.A- style salsadansen.

 

Onze lessen L.A-style worden zachtjes opgebouwd.

In plaats van elke week iets anders te gaan leren dat je dan toch weer dreigt te gaan vergeten, hebben wij er voor gekozen de lessenreeksen in choreo-vorm te gieten.

 

Elke week wordt al het voorgaande dat in die reeks werd aangeleerd herhaald én wordt er nadien een stukje toegevoegd.

Zo leren we je alle figuren te onthouden en helpen we je om steeds opnieuw het reeds aangeleerde te blijven oefenen.

M.a.w berust onze manier van lesgeven op herhaling en gestage opbouw naar een uitgebreid gamma van dansfiguren én dansplezier.

 

In een tweede lessenreeks en de daaropvolgende reeksen leren we je korte combinaties die je naar eigen keuze al dan niet aan elkaar kan verbinden tijdens het vrij dansen.

Op die manier leer je vooral als man creatief en snel te denken tijdens het dansen, de dames leren daarbij snel en correct te anticiperen op de combinaties die de heren aangeven.

 

Op het verloop van de lessen wordt toegezien door je danscoaches.

Danny staat in voor het aanleren van alle passen en figuren, Wendy staat in om de dames bij te springen bij de afwerking (Ladystyle) en het oplossen van de kleine probleempjes.

Door het feit dat er in koppel kan worden lesgegeven worden zowel de heren als de dames steeds goed opgevangen en bijgestuurd waar nodig.